व्ही जातीय चिकित्सा विद्या

         व्ही जातीय चिकित्सा प्रणाली चिनियाँ परम्परागत चिकित्सा प्रणाली र अरब-इस्लामिक चिकित्सा प्रणालीको समग्र रुप हो। युआन् राज-वंशताका व्हो जातीय चिकित्सा र औषधि प्रणालीको विकास उन्नत अवधिमा पुगेको थियो। त्यस बेला व्ही जातीय औषधिसँग सम्बन्धित अरब चिकित्सा प्रणाली चिनियाँ परम्परागत चिकित्सा प्रणाली मिलेको चिनियाँ व्ही जातिको विशेषतायुक्त मिश्रित चिकित्सा ग्रन्थ 《व्ही जातीय प्रेस्क्रिप्शन》जस्ता विशेष किताबहरु प्रकाशित भएका थिए। 《व्ही जातीय प्रेस्क्रिप्शन》मा अंकित औषधिमा चिनियाँ खालका औषधि र अरब खालका औषधि दुबै नै थिए।

         व्ही जातीय चिकित्सा प्रणाली दीर्घकालीन विकासको क्रममा आफ्नो एक किसिमका विशेष स्थानीय उपचार पद्धति बनेको थियो। व्ही जातीय स्थानीय प्रेस्क्रिप्शनको यौटा महत्वपूर्ण विशेषता थियो र त्यो हो, "उपचारका लागि औषधि र खाद्य-पदार्थको सँगसँगै उपयोग""खाद्य-पदार्थमा औषधि निहित छ"। यो विशेषता व्ही जातिका मानिसहरुले मिठो-मिठो खाने कुरा खान मन पराउने कुरासित सम्बन्धित छ।