फन्ट डाउनलोड
सि.आर.आइको संक्षिप्त परिचयनेपाली सेवाको संक्षिप्त परिचयसम्पर्कका लागि

पाठ एकचालिस

(GMT+08:00) 2009-11-17 15:31:22

वर्षाः सबैलाई नमस्कार। दैनिक जीवनको चिनियाँ भाषा नियमित कार्यक्रमबाट म वर्षाको।

कमलः नमस्कार। म कमल लम्सालको पनि।

वर्षाः सर्वप्रथम हामी गत पाठमा सिकेका विषयहरु दोहर्‍याऔं।

"निन याउ पान लि शन मो ये उ?" तपाईं के सहयोग चाहनुहुन्छ?

कमलः नि याउ पान लि शन मो ये उ?

वर्षाः शन मो ये उ? के काम वा के कारोबार।

कमलः शन मो ये उ?

वर्षाः "वो श्यांग व्हान मै युआन"। मैले अमेरिकी डलर साट्नचाहेको छु।

कमलः वो श्यांग व्हान मै युआन।

वर्षाः व्हान मै युआन, अमेरिकी डलर साट्नु।

कमलः व्हान मै युआन।

वर्षाः शेन चाई त हुई ल्यु श तो शाउ? अहिलेको विनिमर दर कति छ?

कमलः शेन चाई त हुई ल्यु श तो शाउ?

वर्षाः हुई ल्यु, विनिमय दर।

कमलः हुई ल्यु।

वर्षाः मै युआन यौ ते ल, अमेरिकी डलर फेरि घट्यो।

कमलः मै युआन यौ ते ल।

वर्षाः अब गत पाठका सबै वार्तालाप सुनौं।

वार्तालाप एक

कः निन याउ पान लि शन मो ये उ?

खः वो श्यांग व्हान मै युआन।

कः निन श्यांग व्हान तो शाउ मै युआन?

खः यी छे ऊ पाई मै युआन।

वार्तालाप दुइ

कः शेन चाई त हुई ल्यु श तो शाउ?

खः रन मिन पि तुई मै युआन श छि पि यी।

वार्तालाप तीन

कः मै युआन यौ ते ल।

खः श। याउ श शांग क शिंग छि व्हान च्यौ हाउ ल।

कः छि श् ये ठ्रा पु ल्याउ तो शाउ।

कमलः गत पाठका विषय आजलाई यत्ति नै। अब आजका विषयतिर लागौं।

आजका मुख्य बिषयः

निन हाउ, याउ पांग मांग मा?

वो च्याउ तेन व्हा फै।

वो च्याउ तेन फै।

यीन हांग शिंग छि र श्यौ शी मा?

वर्षाः तपाईं बैंकमा पुग्नुहुँदा त्यहाँका कर्मचारीले सधैं नै नमस्ते, तपाईं कुनै सहयोग चाहनुहुन्छ कि भन्ने वाक्य सोध्ने गर्दछन। यसलाई चिनियाँ भाषामा 'निन हाउ, याउ पांग मांग मा' भनिन्छ।

कमलः निन हाउ, याउ पांग मांग मा?

वर्षाः निन हाउ। नमस्ते।

कमलः निन हाउ।

वर्षाः याउ, चाहनु।

कमलः याउ।

वर्षाः पांग मांग, सहयोग गर्नु।

कमलः पांग मांग।

वर्षाः मा, सहयोगी शब्द हो। यसले यस वाक्यमा प्रश्न सोध्ने काम गरेको छ।

कमलः मा।

वर्षाः "निन हाउ, याउ पांग मांग मा?" नमस्ते, तपाईं कुनै सहयोग चाहनुहुन्छ कि?

कमलः निन हाउ, यांग पांग मांग मा?

वार्तालाप एक

कः निन हाउ, याउ पांग मांग मा?

खः अँ। वो याउ च्याउ तेन व्हाउ फै।

कः छिंग कन वो लाई।

खः शे शे।

कः पु ख छि।

वर्षाः निन हाउ, नमस्ते।

कमलः निन हाउ।

वर्षाः "याउ पांग मांग मा?" कुनै सहयोग चाहनुहुन्छ?

कमलः याउ पांग मांग मा?

वर्षाः "निन हाउ, याउ पांग मांग मा?" नमस्ते, तपाईं कुनै सहयोग चाहनुहुन्छ कि?

कमलः निन हाउ, याउ पांग मांग मा?

वार्तालाप एक

कः निन हाउ, याउ पांग मांग मा?

खः अँ। वो याउ च्याउ तेन व्हाउ फै।

कः छिंग कन वो लाई।

खः शे शे।

कः पु ख छि।

कमलः मैले टेलिफोनको महसुल बुझाउनचाहेको छु भन्ने वाक्यलाई चिनियाँ भाषामा कसरी भनिन्छ?

वर्षाः त्यसलाई 'वो च्याउ तेन व्हा फै' भनिन्छ।

कमलः वो च्याउ तेन व्हा फै।

वर्षाः तेन व्हा फै, टेलिफोन महसुल।

कमलः तेन व्हा फै।

वर्षाः "वो च्याउ तेन व्हा फै"। मैले टेलिफोनको महसुल बुझाउनचाहेको छु।

कमलः वो च्याउ तेन व्हा फै।

वार्तालाप एक

कः निन हाउ, याउ पांग मांग मा?

खः अँ। वो याउ च्याउ तेन व्हाउ फै।

कः छिंग कन वो लाई।

खः शे शे।

कः पु ख छि।

कमलः मैले विजुलीको महसुल बुझाउनचाहेको छु भन्ने वाक्यलाई कसरी भनिन्छ नि?

वर्षाः त्यसलाई 'वो च्याउ तेन फै' भनिन्छ।

कमलः वो च्याउ तेन फै।

वर्षाः तेन फै, विजुलीको महसुल।

कमलः तेन फै।

वर्षाः "वो च्याउ तेन फै"। मैले विजुलीको महसुल बुझाउनचाहेको छु।

कमलः वो च्याउ तेन फै।

वार्तालाप दुइ

कः निन हाउ। याउ पांग मांग मा?

खः श त। वो च्याउ तेन फै।

कः छिंग निन ताउ ति सान क ठ्रुआंग खौ।

कमलः आइतवार बैंक बन्द हुन्छ कि भन्ने वाक्यलाई कसरी भनिन्छ?

वर्षाः त्यसलाई 'यीन हांग शिंग छि र श्यौ शी मा' भनिन्छ।

कमलः यीन हांग शिंग छि र श्यौ शी मा?

वर्षाः यीन हांग, बैंक।

कमलः यीन हांग।

वर्षाः शिंग छि र, आइतवार।

कमलः शिंग छि र।

वर्षाः श्यौ शी , आराम गर्नु। यस वाक्यमा "श्यौ शी" को अर्थ बन्द भन्ने हो।

कमलः श्यौ शी ।

वर्षाः "मा"। यो सहयोगी शब्द हो। यसले पश्न सोध्ने काम गरेको छ।

कमलः मा।

वर्षाः "यीन हांग शिंग छि र श्यौ शी मा?" आइतबारमा बैंक बन्द हुन्छ कि?

कमलः यीन हांग शिंग छि र श्यौ शी मा?

वार्तालाप तीन

कः यीन हांग शिंग छि र श्यौ शी मा?

खः पु श्यौ शी। चाउ शांग चिउ तेन खाई मन।

कः मिंग थेन चाउ शांग वो चिउ छ्यु च्याउ फै।

वर्षाः अब आज सिकेका विषयहरु पुनः एक पटक दोहर्‍याऔं। "निन हाउ, याउ पांग मांग मा?" नमस्ते, तपाईं कुनै सहयोग चाहनुहुन्छ कि?

कमलः निन हाउ, याउ पांग मांग मा?

वर्षाः "याउ पांग मांग मा?" कुनै सहयोग चाहनुहुन्छ।

कमलः याउ पांग मांग मा?

वर्षाः "वो च्याउ तेन व्हा फै"। मैले टेलिफोनको महसुल बुझाउनचाहेको छु।

कमलः वो च्याउ तेन व्हा फै।

वर्षाः तेन व्हा फै, टेलिफोन महसुल।

कमलः तेन व्हा फै।

वर्षाः "वो च्याउ तेन फै"। मैले विजुलीको महसुल बुझाउनचाहेको छु।

कमलः वो च्याउ तेन फै।

वर्षाः तेन फै, विजुलीको महसुल।

कमलः तेन फै।

वर्षाः यीन हांग शिंग छि र श्यौ शी मा? आइतबारमा बैंक बन्द हुन्छ कि?

कमलः यीन हांग शिंग छि र श्यौ शी मा?

वर्षाः यीन हांग, बैंक।

कमलः यीन हांग।

वर्षाः श्यौ शी , आराम गर्नु। यहाँ भन्नखोजिएको बन्द हो।

कमलः श्यौ शी ।

वर्षाः अब आजका सबै वार्तालाप सुनौं।

वार्तालाप एक

कः निन हाउ, याउ पांग मांग मा?

खः अँ। वो याउ च्याउ तेन व्हाउ फै।

कः छिंग कन वो लाई।

खः शे शे।

कः पु ख छि।

वार्तालाप दुइ

कः निन हाउ। याउ पांग मांग मा?

खः श त। वो च्याउ तेन फै।

कः छिंग निन ताउ ति सान क ठ्रुआंग खौ।

वार्तालाप तीन

कः यीन हांग शिंग छि र श्यौ शी मा?

खः पु श्यौ शी । चाउ शांग चिउ तेन खाई मन।

कः मिंग थेन चाउ शांग वो चिउ छ्यु च्याउ फै।

वर्षाः आजको विषय यत्ति नै। अब चिनियाँ संस्कृतिबारे केही जानकारी।

कमलः चिनियाँ सर्वसाधारणको जीवनमा बैंकको निकै ठूलो भूमिका रहेको छ। बैंकमा पैसा संचय गर्नु र झिक्नु बाहेक टेलिफोन तथा विजुलीको महसुल तिर्न पनि सकिन्छ। यसका अतिरिक्त, चीनका बैंकबाट ऋण लिनुका साथै विदेशी मुद्रा साट्न पनि पाइन्छ। सेवा निवृत्त भइसकेका धेरै चिनियाँ बूढाबूढीले राष्ट्रिय ऋण किन्ने चलन छ। यस्तो लगानी सुरक्षित हुनुका साथै यसबाट बढी फाइदा लिनसक्ने ठहर तिनीहरुको छ। सर्वसाधारणलाई अझ राम्ररी सेवा उपलव्ध गराउने उद्देश्यले चीनका विभिन्न बैंकले प्रशस्त व्यावहारिक कदम चालेका छन।

वर्षाः आजको पाठ यहीं पूरा हुन्छ। कार्यक्रम टुंग्याउनुअघि तपाईंलाई एउटा सानो प्रश्नः 'मैले विजुलीको महसुल बुझाउनचाहेको छु' भन्ने वाक्यलाई चिनियाँ भाषामा कसरी भन्ने?

कमलः यस प्रश्नको उत्तर तपाईं हाम्रो ठेगाना Nepali service, CRI-6,China Radio International, P.O. Box 4216, Beijing, P.R. China वा सी.आर.आई. पोष्ट बक्स नँ-405 काठमाडौंमा पठाउनसक्नुहुन्छ। हामीलाई फेरि सुन्नका लागि http://nepal.cri.cn लग गर्नुहोला। नमस्कार। चाइ चेन।

जानकारी तथा लेखहरु
सुझाउ
Webradio
सम्वाद संग्रह