19    चीनमा रहेका विश्व सम्पदाहरु
 • लोंग मन ढुङ्गे गुफा
अ मै शान पहाड र ल शान ठूला बुद्ध
युन कांग ढुङ्गे गुफा
"चौ खौ तेनको "पैचिंग वन-मान्छे" नामक ऐतिहासिक थलो 
ली च्यांग प्राचीन शहर
ह्वांग शान पहाड
लामो पर्खाल
तुन ह्वांगको मो काऊ गुफा
कन्फ्यूससको गुम्बा, कन्फ्यूससको भवन र कन्फ्यूससको समाधिस्थल
वल्लो शान सीको फिंग याऊ प्राचीन शहर
छिङ वंशका प्रथम सम्राटको समाधिस्थल र टेराकोटा सिपाहीहरु
पैचिंगको कु कोंग दरबार
थेन थान पार्क
पोताला दरबार