18    चिनियाँ ओपेराहरु

चिनियाँ ओपेराहरु
पैचिङ्ग ओपेरामा अनुहारको प्रतिरुप 
पैचिङ्ग ओपेरामा प्रतिरुप पात्र 
पैचिङ्ग ओपेराको इतिहास 
चीनको स्थानीय ओपेरा
व्हाङ्गमै ओपेरा 
ख्वुङ्ग नाटक 
यु ओपेरा 
ओपेराहरु
《चाउ परीवारका टुहुरा》 
《कपडामा राम्रो बुट्टा भरिएको झोला 》 
《श-लाङ्ग आफ्नी आमालाई हेर्न गएको कथा》 
《गुलाव मण्डप》 
《सेतो सर्पको कथा》 
《आपत्तिमा परे तापनि माया-प्रिति कायम》 
《कृतज्ञता र इख 》 
《रक्सी लागेकी रानी याङ्ग ग्वै फै》