9     चीनको रीतिरीवाज अध्याय 
चाडवाड मनाउने तरिका
चीनको वसन्त चाड 
छिइ छिआओ चाड अर्थात कौशल र बुद्धि माग्ने चाड 
ठुङ्ग याङ्ग चे चाड
तुआन ऊ चे चाड 
युआन स्याउ चे चाड अर्थात् रसबरी चाड
वसन्त चाड सम्बन्धी चीनका अल्पसंख्यक जातिहरुको चलन 
लाबा चे चाड
ठू सी नामक रात बारेको किम्बदन्ती
लोक जातिका चाल चलन
चमत्कारी"तुङ्ग च" 
छिङ्ग मिन चे चाड 
चुल्होलाई धन्यवाद दिने सम्बन्धी किम्बदन्ती 
विवाह सम्बन्धी चिनियाँहरुको चलन 
खाने-पिउने सम्बन्धी चालचलन
चिया खाने चिनियाँहरुको बानी सम्बन्धमा
आफ्नो विशेषतायुक्त"ख्वाइ च"अर्थात् भोजनशलाका बारे 
चिनियाँहरुको खाद्य परम्परा
खाद्य-पदार्थबाट र औषधीजन्य खाद्य-पदार्थबाट रोगको उपचार 
चीनका तीनवटा महान चाडका लागि तयार गर्नुपर्ने खाद्य-पदार्थ युआन स्याउ, टङ्ग च र युए पिङ्ग
"च्यो च" नामक चीनको खाद्य-पदार्थ