6     चीनको पर्यटन

चीनको पर्यटन 
पर्यटनको श्रोत-साधनबारे संक्षिप्त जानकारी 
द्देश्यमूलक भ्रमण
आकर्षक सुन्दर चीन
चीनका रमणीय दृष्य

चीनको प्रख्यात प्राकृतिक रमणीय दृश्यावलीहरु
चीनका प्रसिद्ध पर्यटकीय शहरहरु

चीनका मनमोहक शहरहरु
स्वादिलो चीनियाँ खाना
चिनियाँ व्यञ्जन-प्रणालीको छोटकरी जानकारी1

चिनियाँ व्यञ्जन-प्रणालीको छोटकरी जानकारी2 
सबैका उत्तम गुणलाई अङ्गीकार गरेको सछ्वानको परिकार
चीनको यात्रा सम्बन्धी परिचय

चीन-यात्राका लागि प्रवेषाज्ञा सम्बन्धी केही जानकारी

चिनियाँ भन्सारबाट भित्रिन र बाहिरिनका लागि आवश्यक सूचना

स्वास्थ्य क्वारेन्टाइन सम्बन्धी केही जानकारी

चीनमा विदेशी मुद्राको प्रयोग बारे थाहा हुनुपर्ने कुराहरु