10    चीनको तिब्बत

तिब्बतको आधारभूत अवस्था 
तिब्बतको आधारभूत अवस्था

• तिब्बतको भौगोलिक अवस्था

तिब्बतको इतिहास र वर्तमान अवस्था 
तिबब्ती जाति
संक्षिप्त परिचय

तिब्बती जाति

मन पा जाति

लो पा जाति 
तिब्बतको अर्थतन्त्र
उद्योग व्यवसाय

कृषि पशुपालन उद्योग

वन उद्योग 

 •तिब्बतलाई सहयोग गर्ने परियोजना 
तिब्बतको पर्यटन समबन्धी स्रोत
नामुछो ताल
पोताला दरबार

चुम्ला खाँ गुम्बा र बोखो सडक

चासिलुम्पो गुम्बा 
तिब्बतको शैक्षिक अवस्था 
• तिब्बतको शैक्षिक अवस्था
चीनको धर्म
तिब्बतमा प्रचलित बौद्ध धर्म र गुम्बा
तिब्बका साधारण जनताको धार्मिक रीतिरिवाज
तिब्बतको संस्कृति
थाङका

नौनी फूल

तिब्बती ओपेरा