16    चीनको लोक कला
>> मनोरञ्जन सम्बन्धी विषय बारे
छालामा छाँया चित्रित गर्ने ओपेरा एक
छालामा छाँया चित्रित गर्ने ओपेरा दुइ 
छालामा छाँया चित्रित गर्ने ओपेरा तीन 
माटे खेलौना(एक) 
माटे खेलौना(दुइ) 
माटे खेलौना(तीन) 
माटे खेलौना(चार) 
माटे खेलौना(पाँच) 
माटे खेलौना(छ) 
लट्ठीद्बारा नचाइने कठपुतली
पल्लो शेन्सी प्रान्तका कारचोपी खेलौना
खेलौना "बाँदर ऊ खोंग र सुँगुर पा चे"
फट्याङग्रो राखिने तुम्बा
खेलौना "धान पिट्नेवाला"
लट्ठी आकारको कठपुतली
चंगा 
नो सी अर्थात् भूत-पिसाच भगाउने ओपेरा
ती सी भन्ने भुइँमा अभिनय गरिने ओपेरा 
>>सजीसजाउ क्षेत्र
चीनको वसन्त चाडको बेला टाँस्ने काठमा खोपेर बनाइएको साँचोबाट छापिएको चित्रकारी 
चीनको लोक कागज-कर्तन
वल्लो शान्सी प्रान्तको वसन्त चाडमा टाँस्ने चित्र 
झुण्ड्याइने माटे बाघ
कपडाको बाघ
>>पोशाक क्षेत्र
कुममा ओढ्ने युन चेन
यी जातीको कारचोपी भरिएको बुट्टेदार जुत्ता
बुट्टेदार सानो थैलो
वल्लो शान्सी प्रान्तको लिन फन क्षेत्रको कारचोपी
याउ जातीअन्तर्गत फान याउ क्षेत्रको पोशाक 
म्याओ जातीको कारचोप
नीलो बुट्टेदार कपडा
तु तौ भन्ने छातीमा लगाइने कपडा 
चिरायूको शुभकामनासहित ताल्चा आकारको तिलहरी भएको माला
पाई जातीय पोशाक
पाउपोशभित्र हालिने गद्दा
सय परीवारे लुगा
सानो थैली
>>देवी देवता पक्ष
चीनको लोक-कलामा उल्लेखित देवता(एक) 
चीनको लोक-कलामा उल्लेखित देवता(दुई) 
चीनको लोक-कलामा उल्लेखित देवता(तीन) 
चीनको लोक-कलामा उल्लेखित देवता(चार) 
चीनको लोक-कलामा उल्लेखित देवता(पाँच) 
चीनको लोक-कलामा उल्लेखित देवता(छ) 
शान तोंग प्रान्तको छाउ शेन जिल्लाको कागजी बनोटछाउ
काजगी बनावट कला
कागजी घोडा कहलिने धनी होस् भन्ने आशीरवादसहितको काष्ठ साँचोबाट छापिने चित्रकारी
ती सी भन्ने भुइँमा अभिनय गरिने ओपेरा थ्याउ शैं 
>>घरेलु सामान
चिनियाँ माटो(एक) 
चिनियाँ माटो(दुई) 
चिनियाँ माटो (तीन)
चिनियाँ माटो(चार) 
चिनियाँ माटो(पाँच) 
चिनियाँ माटो(छ) 
चिनियाँ माटो(सात) 
चिनियाँ माटो(आठ) 
चिनियाँ माटो(नौ) 
चीनको दक्षिणी भागका गाउँलेहरुका माटाका घरको रमाइलो
चीनको परम्परागत फर्निचरमध्ये बेसिन-आधार  
चीनका परम्परागत फर्निचरहरुमध्येको दराज  
माछा र झिंगेमाछा राखिने बास्केट 
वाङ परीवारको आँगनको आंशिक भागको अवलोकन 
छाना छाउन उपयोग गरिने बिरालो रुपी टाएल
खाने कुरा बनाउँदा प्रयोग गरिने नमूना 
शेन् सी प्रान्तको छ्याओ परीवारको आँगन 
वल्लो शान सी प्रान्तमा अवस्थित लीङ श वन मन्दिरहको पर्दारुपी भित्ता  
सिकर्मीको रेखाङ्कन-सूत्र 
अर्हत् खाट